Klienci indywidualni

Zakres usług / Jak działamy / Wynagrodzenie

Zakres usług

Pomoc prawna w życiu codziennym - ikona
Pomoc prawna w życiu codziennym

Planujesz zakup samochodu lub mieszkania? Chcesz podpisać umowę pożyczki lub kredytu? To najlepsza chwila, aby skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem w celu omówienia ewentualnych zagrożeń wynikających z zawarcia określonej umowy. Oferujemy dokładną analizę wszelkich umów oraz dokumentów jeszcze przed ich podpisaniem. Przygotowujemy projekty umów i pomagamy sprawnie przejść przez procedury rejestracyjne.


Więcej...

Sprawy karne - ikona
Sprawy karne

Reprezentowanie klientów występujących w sprawach karnych zarówno w charakterze oskarżonego, obwinionego, podejrzanego, skazanego, jak i pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego. Występujemy przed organami ścigania i sądami, na wszystkich etapach postępowania, w sprawach o przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia oraz wykroczenia skarbowe.


Więcej...

Sprawy cywilne - ikona
Sprawy cywilne

Oferujemy wszelką pomoc w dochodzeniu swoich praw przed sądami cywilnymi, w szczególności dotyczy to uprawnień wynikających z zawartych przez Państwa umów, jak również uprawnień powstałych na skutek wyrządzenia Państwu szkody (odszkodowanie). Pomoc prawna w sprawach cywilnych obejmuje przede wszystkim porady prawne, reprezentowanie Klientów przed sądami oraz innymi organami, przygotowywanie pism procesowych.


Więcej...

Sprawy rodzinne i spadkowe - ikona
Sprawy rodzinne i spadkowe

Kompleksowa i profesjonalna pomoc przy sprawach o rozwód, podział majątku, wysokość alimentów, kontakty z dzieckiem oraz sprawach spadkowych, w tym o podział spadku i o zachowek.


Więcej...

Ochrona przed niekorzystnie sformułowanymi umowami - ikona
Ochrona przed niekorzystnie sformułowanymi umowami

Zawarłeś nieświadomie umowę przez internet bądź telefon z firmą, która żąda teraz od Ciebie zapłaty? Chcesz odstąpić od takiej umowy, ale nie wiesz jak to zrobić? Zawarłeś umowę tzw. „polisolokaty”, zrezygnowałeś z jej opłacania i w związku z tym zabrano Ci większość pieniędzy, które wpłaciłeś? Jeśli tak, to jest ostania chwila na kontakt z adwokatem. Reprezentujemy konsumentów w sporach związanych ze stosowaniem przez przedsiębiorców klauzul niedozwolonych, umów zawartych na odległość oraz w sprawach tzw. „polisolokat”.


Więcej...

Dodatkowy zakres działania - ikona
Dodatkowy zakres działania

Upewnij się w jakim jeszcze zakresie nasza Kancelaria może świadczyć swoim Klientom pomoc prawną.


Więcej...

Jak działamy

Wynagrodzenie

INDYWIDUALNIE

W rozliczeniach z Klientami stosujemy system oparty na indywidualnym ustaleniu wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy. Oznacza to, że wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo i indywidualnie z Klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, przewidywanego czasu trwania sprawy, ilości dostarczonych przez Klienta materiałów, wartości przedmiotu sprawy.

Honorarium adwokackie jest płatne z góry. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty albo uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy (premia za sukces).

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza siedzibą Naszej Kancelarii, Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów dojazdu do siedziby danego organu.

Nasza Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.

Więcej...
PORADA

Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 100 do 200 złotych (do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT), zależnie od czasu trwania porady, jak również stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego będącego jej przedmiotem.

W przypadku, gdy Klient po skorzystaniu z porady prawnej podejmie decyzję o zleceniu prowadzenia sprawy Naszej Kancelarii, uiszczone koszty porady prawnej zostaną zaliczone na poczet ustalonego honorarium adwokackiego.

PRO BONO

W szczególnych przypadkach, mając na względzie interes społeczny oraz powagę danego zagadnienia prawnego, jak również bardzo trudną sytuację osób potrzebujących pomocy prawnej, Nasza Kancelaria podejmuje się świadczenia usług nieodpłatnie lub za symboliczne honorarium.

Należy podkreślić, że świadczenie usług nieodpłatnie lub za symboliczne honorarium ma charakter wyjątkowy.

Strona główna
Klienci biznesowi
Kancelaria - Kontakt

PMAdwokaci.pl © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone