Klienci biznesowi

Zakres usług / Jak działamy / Wynagrodzenie

Zakres usług

Wsparcie na starcie - ikona
Wsparcie na starcie

Kompleksowa i profesjonalna pomoc przy wyborze formy prowadzenia działalności. Oferujemy pełen zakres czynności niezbędny przy rejestracji spółek, fundacji, stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych urzędach.


Więcej...

Umowy - ikona
Umowy

Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych i handlowych, w tym umowy spółki cywilnej, spółek osobowych i kapitałowych.


Więcej...

Obsługa prawna - ikona
Obsługa prawna

Kompleksowa i profesjonalna obsługa podmiotów gospodarczych. Pomoc prawna obejmuje, w szczególności zagadnienia dotyczące prawa handlowego, prawa cywilnego i prawa pracy.


Więcej...

Własność intelektualna, nieuczciwa konkurencja - ikona
Własność intelektualna, nieuczciwa konkurencja

Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej w działalności przedsiębiorców. Sporządzanie i negocjowanie umów o przeniesienie praw własności intelektualnych, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych, patentów.


Więcej...

Windykacja wierzytelności - ikona
Windykacja wierzytelności

Pomoc w dochodzeniu wierzytelności zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Podejmowanie czynności mających na celu wyjawieniu majątku dłużnika oraz sądowego zabezpieczenia przysługujących roszczeń.


Więcej...

Dodatkowy zakres działania - ikona
Dodatkowy zakres działania

Upewnij się w jakim jeszcze zakresie nasza Kancelaria może świadczyć pomoc podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.


Więcej...

Jak działamy

Wynagrodzenie

JEDNORAZOWO

WYNAGRODZENIE USTALANE
INDYWIDUALNIE

W rozliczeniach z Klientami stosujemy system oparty na indywidualnym ustaleniu wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy. Oznacza to, że wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo i indywidualnie z Klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, przewidywanego czasu trwania sprawy, ilości dostarczonych przez Klienta materiałów, wartości przedmiotu sprawy.

Honorarium adwokackie jest płatne z góry. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty albo uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy (premia za sukces).

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza siedzibą Naszej Kancelarii, Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów dojazdu do siedziby danego organu.

Nasza Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.

Więcej...
STAŁA WSPÓŁPRACA

Ten rodzaj wynagrodzenia oparty jest na stałej wysokości wynagrodzenia, które jest uiszczane co miesiąc. Główną zaletą tego sposobu rozliczania jest, przede wszystkim brak limitu spraw powierzanych Kancelarii do prowadzenia, jak również brak limitu godzinowego pracy adwokata. Klient nie dokonuje płatności za każdą prowadzoną sprawę. Ponadto, ma on zapewniony stały kontakt z pełnomocnikiem. Porady prawne udzielane są na bieżąco, także przez telefon oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ten rodzaj wynagrodzenia uzależniony jest od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy adwokata. Klient, raz w miesiącu, otrzymuje dokładne rozliczenie godzin, które adwokat poświęcił na rozwiązanie danej sprawy. Wysokość stawki godzinowej jest ustalana z góry za każdą godzinę pracy adwokata przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego oraz przewidywanego czasu jaki będzie potrzebny na rozwiązanie sprawy. Ten rodzaj wynagrodzenia jest korzystna dla Klientów, którzy potrzebują stałej pomocy prawnej w określonym wymiarze.

Ten rodzaj wynagrodzenia oparty jest na połączeniu wynagrodzenia ryczałtowego z wynagrodzeniem godzinowym. Klient ustala ilość godzin pracy Kancelarii oraz kwotę, którą zapłaci za te godziny. W przypadku wyczerpania ustalonego limitu godzin w danym okresie rozliczeniowym, Klient będzie dalej mógł korzystać z usług Kancelarii, jednakże za kolejne godziny zostanie naliczona przyjęta stawka za jedną godzinę pracy adwokata. Ten rodzaj wynagrodzenia jest korzystny dla Klientów, którzy na co dzień potrzebują pomocy prawnej w mniejszym zakresie, jednakże w pewnych sytuacjach muszą zintensyfikować współpracę z Kancelarią.

To rodzaj wynagrodzenia stosowany jest wyłącznie wraz z wynagrodzeniem ryczałtowym. Oznacza to, że na wynagrodzenie składa się kwoty należnej za prowadzenie danej sprawy, która może być odpowiednio mniejsza, oraz dodatkowej premii, która jest zależna od wygranej w konkretnej sprawie. Najczęściej premia ta stanowi procent od zasądzonej przez Sąd kwoty na rzecz Klienta. Wysokość tej premii jest z góry ustalona z Klientem i jest uzależniona od wartości przedmiotu sprawy.

Strona główna
Klienci indywidualni
Kancelaria - Kontakt

PMAdwokaci.pl © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone